Met dorpsvernieuwing werken we samen als gemeente en inwoners van Woltersum aan de toekomst van het dorp. Na gesprekken in het dorp en de dorpsmarkt in april 2019 zijn vier thematafels aan de slag gegaan met de uitwerking van de ideeën tot concrete plannen. Deze plannen zijn op 25 januari gepresenteerd in het dorp tijdens Hap & Stap. En er zijn suggesties, opmerkingen en ideeën verzameld vanuit het dorp.

De plannen voor de dorpsvernieuwing zijn verwerkt in een dorpsagenda. Zo spreken we met elkaar af waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Op 7 mei 2020 is de dorpsagenda vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen. Dit betekent dat we richting de uitvoering kunnen. Sommige projecten kunnen binnenkort starten, andere plannen vragen om nadere uitwerking. De dorpstafel en de onderliggende thematafels blijven het platform waarin we gezamenlijk werken aan de uitwerking van de plannen voor dorpsvernieuwing. Meer informatie over de dorpsagenda is te vinden in de nieuwsbrief Woltersum Vernieuwt! van mei 2020.