De gemeente Groningen onderzoekt in het kader van het dorpsvernieuwingsproces Woltersum wat de wensen en opgaven zijn voor het dorp Woltersum. Ze werkt hiervoor samen met inwoners, verenigingen en ondernemers in het dorp. Niet alleen de volwassenen in het dorp, maar ook de jeugd is geraadpleegd. De 44 leerlingen van De Huifkar presenteerden hun ideeën vorige week vrijdag aan hun ouders, vertegenwoordigers van de gemeente en overige belangstellenden. Binnenkort wordt het werk van de leerlingen aan het hele dorp gepresenteerd, samen met de agendapunten die door het rest van het dorp zijn aangedragen.

Geen auto’s meer in het dorp
Kinderen uit de groepen 1 en 2 van de school lieten aan de hand van fraai knutselwerk zien dat zij meer huisdieren in het dorp willen. Zij verwachten dat kinderen in de toekomst naar school vliegen en dat inwoners van Woltersum alleen nog fietsen; auto’s zijn er niet meer. Boodschappen worden in de toekomst per raket bezorgd, denken de jongste leerlingen van De Huifkar.

Kanaaltunnel Woltersum – Groningen
Kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben vooral naar het voorzieningenniveau gekeken en op de dorpsplattegrond aangegeven wat geschikte locaties zijn. Bijvoorbeeld voor een bos, een zwembad annex ijsbaan annex skeelerbaan, een trein of bus onder het Eemskanaal door (‘hup naar Groningen’), een bakkerij naast de school en een plantenwinkel met zaadjes voor groenten voor in de eigen moestuin. Een watertaxi is volgens de groepen 3 en 4 fijn voor toeristen én voor juf Dieta die aan de overzijde van het Eemskanaal woont.

Dit mag beslist niet verdwijnen
De bovenbouwleerlingen, groepen 5 tot en met 8, hebben foto’s gemaakt van wat beslist niet mag verdwijnen: ijsbaan, eierkeet, molen, uitzicht op het dorp en karakteristieke bebouwing. Ook zijn ze aan de hand van afbeeldingen in tijdschriften creatief op zoek gegaan naar slimme koppelkansen. In een klein dorp is het tenslotte verstandig om functies en belangen met elkaar te verbinden.

Als het aan de scholieren ligt, blijft Woltersum overigens helemaal niet klein, maar wordt een beweging in gang gezet waarbij de inkomsten uit de ene voorziening worden geïnvesteerd in de volgende en zo verder. Zo groeit dan vanzelf het aantal inwoners – en dus: meer kinderen voor de school – en zullen ook steeds meer toeristen het mooie Woltersum ontdekken.

HEMA en KFC
De leerlingen bepleiten bijvoorbeeld de komst van een HEMA, Bristol, Intertoys, een winkel met games en muziek, een bioscoop en een KFC. Dan hoeven bewoners uit Woltersum niet naar Groningen, verbruiken zij geen brandstof en wordt het milieu niet vervuild.

Met een jachthaven, een dierentuin en uiteraard de bouw van nieuwe woningen kan worden gewaarborgd dat er voor al die voorzieningen voldoende omzet in Woltersum te halen valt.

De leerlingen hebben grootse plannen met het dorp Woltersum